Tuinaanleg betreft het uitvoeren van het overeengekomen tuinplan. Het traject van voorbereiding, logistiek van mensen en materialen, van uitvoering tot oplevering is onze verantwoordelijkheid. Gedurende het traject wordt u betrokken en geïnformeerd over de voortgang en eventuele bespreekpunten en kent het traject een projectmatige aanpak. Alles is er op gericht om een nette en fraaie tuin op te leveren die overeenkomt met de afspraken en verwachtingen zoals in het tuinplan is vastgelegd.